Waikiki Beach | Honolulu Hawaii Job เทคนิคที่ควรรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงาน

เทคนิคที่ควรรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงาน


หาพนักงาน บริษัท

จากที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนั้นการสมัครงาน หางาน รวมถึงการหาพนักงานของฝั่งผู้ประกอบการเอง มีความสะดวกมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอย่างเห็นได้ชัด มีหลากหลายช่องทางที่จะช่วยให้การสรรหาง่ายมากยิ่งขึ้น แต่จะทำอย่างไรให้ขั้นตอนในการสรร หาพนักงาน มีประสิทธิภาพและสามารถคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพ ตรงความต้องการที่สุดเพื่อร่วมงานกับองค์กรได้ จึงจำเป็นที่ฝ่ายสรรหาบุคคลต้องรู้เทคนิคที่จำเป็น เพื่อนำมาปรับใช้ในการสรรหาพนักงานให้มีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 หาพนักงาน
  • เลือกใช้ช่องทางในการประกาศงานให้มีความเหมาะสมและหลากหลายยิ่งขึ้น

การลงประกาศรับสมัครงานทุกวันนี้มีความสะดวกมากกว่าแต่ก่อน เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยให้การประกาศเป็นเรื่องง่ายขึ้น ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัทผู้หางานเอง เว็บไซต์บริษัทหางานต่างๆ ทางโซเขียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอีกช่องทางในการสรรหาพนักงานที่มีความสะดวกและเป็นทีนิยมในหลายๆบริษัทก็คือ การสรรหาพนักงานผ่านทางบริษัทจัดหางานต่างๆ ซึ่งพบว่าสามารถช่วยคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทได้ และยังช่วยย่นระยะเวลาในการหาพนักงานได้มากเลยทีเดียว เสมือนช่วยคัดกรองพนักงานเบื้องต้นเป็นด่านแรกก่อนจะส่งต่อผู้สมัครให้แก่ฝ่ายสรรหาของบริษัทต่อไป จะเห็นว่ามีช่องทางในการเลือกใช้ที่หลากหลาย จึงจำเป็นที่ฝ่ายสรรหาบุคคลจะต้องเลือกใช้ให้มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆด้วย

  • สร้างประกาศรับสมัครงานให้มีคุณภาพ มีความน่าสนใจ และมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด

เพราะประกาศรับสมัครงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้มองหางานสนใจสมัครงาน จึงจำเป็นที่ฝ่ายสรรหาบุคคลขององค์กรต่างๆต้องทำประกาศให้มีความน่าสนใจ สามารถดึงดูดใจผู้สมัครงานได้ และควรทำประกาศรับสมัครงานให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน โดยเฉพาะในส่วนของตำแหน่งงาน รายละเอียดงาน คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ทักษะพิเศษต่างๆที่ต้องการ ช่องทางการสมัครและติดต่อ นอกจากนี้การระบุช่วงเงินเดือนสวัสดิการต่างๆ ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยให้ผู้สมัครงานสนใจมากขึ้นด้วย การประกาศงานที่มีข้อมูลละเอียดครบถ้วนจะช่วยให้เลือกผู้สมัครที่คุณสมบัติตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ควรเลือกเฉพาะผู้สมัครที่คุณสมบัติตรงและเหมาะสมกับตำแหน่งงานในการสัมภาษณ์ นั่นเป็นเพราะในการเปิดรับสมัครงานแต่ละครั้ง มีจำนวนผู้สมัครงานมากมายที่สมัครเข้ามา ในการที่จะสรรหาพนักงานเพื่อมาสัมภาษณ์ จึงควรเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงความต้องการในแต่ละตำแหน่งก่อน เพื่อช่วยให้สามารถหาพนักงานที่มีความเหมาะสม มีศักยภาพในการทำงานที่ดีได้ หากเลือกไม่เหมาะสมแล้ว อาจทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานภายหลังได้ ตัวพนักงานเองก็อาจรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับงานนั้นๆและเป็นเหตุผลในการขอลาออกได้

การสรรหาพนักงานแม้ไม่ใช่เรื่องยากในยุคปัจจุบัน ด้วยเพราะช่องทางที่หลากหลายที่สามารถทำให้การหางาน หรือหาพนักงานสะดวกมากขึ้น แต่ในการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพและเหมาะกับตำแหน่งงานนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกใช้ช่องทางการประกาศงานที่มีความเหมาะสมกับงานแต่ละตำแหน่งด้วย ที่สำคัญต้องทำให้ประกาศรับสมัครงานมีความสมบูรณ์ มีข้อมูลที่ละเอียดถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นที่น่าสนใจ และจำเป็นที่ต้องเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนั้นๆในการสัมภาษณ์แต่ะละครั้ง เพื่อให้สามารถสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ https://www.reeracoen.co.th/th/services/permanent_recruitment