Day: April 11, 2020

ทำไมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถึงแสดงค่าไม่เหมือนกัน

ทำไมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถึงแสดงค่าไม่เหมือนกัน ?ทำไมสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศถึงแสดงค่าไม่เหมือนกัน ?

เพราะแต่ละประเทศมี AQI วัดดัชนีคุณภาพอากาศที่แสดง “สี” ไม่เหมือนกัน การรายงานคุณภาพอากาศขึ้นอยู่กับว่าแอปพลิเคชันนั้นใช้ดัชนีวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งใด เช่น ดัชนีคุณภาพอากาศโดยสหรัฐอเมริกา ดัชนีวัดคุณภาพอากาศของจีน ดัชนีวัดคุณภาพอากาศของแคนาดา หรือแม้แต่ประเทศไทยก็มีดัชนีวัดคุณภาพอากาศเป็นของตัวเองเช่นกัน และแต่ละประเทศนั้นจะวางสีกำกับตัวเลขไม่เหมือนกัน จึงทำให้แอปพลิเคชั่นแสดงผลออกมาไม่เหมือนกัน อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ เครื่องวัดคุณภาพอากาศ ของแต่ละศูนย์นั้นเอง นอกจากสีไม่เหมือนกันแล้ว ตัวเลขก็ไม่เท่ากันด้วย นอกจากสีของแต่ละแอปพลิเคชันไม่เหมือนกันแล้ว ตัวเลขก็ไม่เหมือนกันด้วย...