Waikiki Beach | Honolulu Hawaii Lifestyle 5 เหตุผลที่ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร

5 เหตุผลที่ต้องทำความสะอาดเครื่องจักร


ทำความสะอาดเครื่องจักร

ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในโรงงานอุตสาหกรรมที่ล้วนแล้วแต่ดำเนินการภายใต้เครื่องจักรควบคุมด้วยกันทั้งสิ้น เครื่องจักรเปรียบเสมือนหลอดเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตคนทำงาน เหตุผลที่จำเป็นต้องทำความสะอาดเครื่องจักรนั้นมีดังต่อไปนี้

1.เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร

ด้วยความที่เครื่องจักรต้องใช้งานตลอดเวลา หากไม่ได้ทำความสะอาดจะก่อให้เกิดผลเสียหลายด้าน ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดเครื่องจักรภายในโรงงานเป็นประจำ อาจมีเจ้าของโรงงานหรือผู้ประกอบการหลายคนที่รู้สึกเสียดายเงินหากต้องทำความสะอาดเครื่องจักรบ่อยครั้ง แต่หากว่าพิจารณาผลดีผลเสีย และคิดคำนวณความคุ้มค่าแล้ว การทำความสะอาดจะสร้างผลกำไรโดยรวมให้กับธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้น

2.เพื่อป้องกันเครื่องจักรทำงานช้าลง

สำหรับการใช้งานเครื่องจักรในโรงงานส่วนใหญ่นั้น เป็นการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง หากใช้งานโดยไม่มีการบำรุงรักษา หรือล้างเครื่องจักร อาจทำให้ฝุ่นเข้าไปสะสมอยู่ในตัวเครื่องได้ เมื่อตัวเครื่องมีฝุ่นจะทำงานไม่รวดเร็วและไม่เต็มประสิทธิภาพ ผลลัพธ์การทำงานของเครื่องจักรด้อยคุณภาพ อาจต้องซื้อเครื่องใหม่ก่อนเวลาที่กำหนด

3.เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งาน

เนื่องจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องล้วนแล้วแต่มีกระแสไฟไหลเวียนตลอดเวลา หากไม่ได้ทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเลยอาจมีการเสื่อมสภาพซ่อนอยู่ภายในตัวเครื่องได้ ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าลัดวงจร กลไกการทำงานที่ผิดปกติ ซึ่งการทำความสะอาดเครื่องจักรจะเป็นการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรว่าพร้อมต่อการใช้งานหรือไม่ ทำให้การเกิดอุบัติเหตุลดลง ช่วยให้ผู้ใช้งานปลอดภัย ใช้เครื่องจักรได้อย่างมั่นใจกว่าเดิม

4.ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

เนื่องจากธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมใช้เครื่องจักรเพื่อดำเนินกิจการมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ หากไม่ได้ทำความสะอาดพร้อมบำรุงรักษาเครื่องจักรไปด้วย ในกรณีที่เครื่องจักรเสีย ต้องใช้เวลาซ่อมนาน อาจทำให้มีความเสียหายต่อธุรกิจนับร้อยล้านบาท ดังนั้นสิ่งที่โรงงานทุกโรงงานต้องเน้นย้ำในเชิงปฏิบัติคือการซ่อมบำรุง ทำความสะอาดเครื่องจักรเป็นประจำ หากเจอสิ่งที่ต้องซ่อมแซมก็รีบแก้ไข เพื่อไม่ให้ธุรกิจหยุดชะงักกลางคันนั่นเอง

5.ทำให้สุขภาพของผู้ใช้งานดีขึ้น

เมื่อเครื่องจักรใช้งานเป็นเวลานานๆ นอกจากจะมีฝุ่นแล้วยังอาจมีแก๊สต่างๆ อันเกิดจากการทำปฎิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องจักรนั้นๆ การทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องจักรจะลดการเกิดแก๊สซึ่งอาจเป็นอันตรายต่างๆ ได้ ถือเป็นการช่วยรักษาสุขภาพของผู้ใช้งานทางอ้อม เหมาะสมอย่างยิ่งกับโรงงานในระบบปิด หรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก

การทำความสะอาดเครื่องจักรเปี่ยมไปด้วยข้อดีหลายประการ หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการให้การทำงานของเครื่องจักรนั้นเต็มประสิทธิภาพ สร้างผลกำไรให้กับตนเอง อย่าลืมให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักรเป็นประจำ พร้อมทั้งกำหนดตารางเวลาทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด