Tag: hsem motor สอง ล้อ ไฟฟ้า ราคาคุ้มค่า

hsem motor สอง ล้อ ไฟฟ้า ราคาคุ้มค่า

เปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับรถจักยานยนต์ทั่วไปแบบไหนดีกว่ากันเปรียบเทียบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ากับรถจักยานยนต์ทั่วไปแบบไหนดีกว่ากัน

 เมื่อพูดถึงรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์แล้วนั้น เรามักจะนึกถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่กันทั่วไป แต่มีรถจักรยานยนต์อีกประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมเพราะเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าประหยัดน้ำมัน ใช้พลังงานทางเลือกอย่างพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรถที่กล่าวถึงนั้นก็คือ รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านั้นรูปลักษณ์ภายนอกหรือลักษณะการขับขี่แทบไม่แตกต่างจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปเลย และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นสองล้อไฟฟ้าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ทั่วไป และเป็นรถสองล้อไฟฟ้าราคาสมเหตุสมผลกับการใช้งานอีกด้วย ดังนั้นเราจะมาเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียของรถจักรยานยนต์ทั้งสองประเภทว่าแบบไหนดีกว่ากัน  ข้อดีของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ใช้น้ำมันทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันได้อีกด้วย ซึ่งเมื่อคำนวณการใช้ไฟต่อกิโลเมตรแล้วราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลเมตรละไม่ถึงหนึ่งบาท นับได้ว่าเป็นรถสองล้อไฟฟ้าราคาถูกและเป็นสองล้อไฟฟ้าราคาประหยัดอีกด้วย  ข้อเสียของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  เนื่องจากเป็นรถพลังงานไฟฟ้า ดังนั้นการชาร์จไฟฟ้าในหนึ่งครั้งจึงมีการจำกัดระยะทางในการวิ่งว่าสามารถวิ่งได้กี่กิโลเมตร จึงทำให้ไม่เหมาะกับการนำไปใช้ในระยะทางไกล ๆ เหมือนรถจักรยานยนต์ทั่วไปได้  ข้อดีของรถจักรยานยนต์ทั่วไป ...